Regulamin

Regulamin świadczenia usług cateringowych przez „Obora na Wynos”.

Art. 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Wojciecha Mękarskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Obora na Wynos” przy ul. Plażowej 2, 76-156 Dąbki, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 669-110-19-12, REGON 330400646, zwanym dalej „Obora na Wynos”.
Art. 2. Defnicje
a. Usługa cateringowa obejmuje kompleksowe przygotowanie i dostarczenie na adreswskazany przez klienta zestawu składającego się z 5 posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji
b. Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy
Art. 3. Przedmiot zamówienia
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych przez Obora na Wynos catering:
• Zestaw Maksimum Redukcyjny (1200kcal)
• Zestaw Redukcyjny (1500kcal)
• Zestaw Standardowy (1800kcal)
• Zestaw Aktywny (2200kcal)
• Zestaw Indywidualny
b. Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku, wartościach odżywczych oraz warunkach przechowywania.
Art. 4. Złożenie zamówienia
a. Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji zamówienia na trzy sposoby:
• Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 16:00 pod numerem telefonu + 48 735 245 555 wraz z e-mailowym potwierdzeniem zamówienia
• Na stronie www.oboranawynos.pl w dedykowanym panelu klienta dostępnym 24 godziny na dobę
• E-mailowo na adres catering@oboranawynos.pl
b. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu catering@oboranawynos.pl
c. Zamówienie złożone w dzień roboczy do godziny 16:00 będzie zrealizowane następnego dnia roboczego. Zamówienie złożone po godzinie 16:00 oraz w soboty, niedziele, święta będą zrealizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
d. Przykładowe menu wraz z oznaczeniem alergenów znajduje się na stronie internetowej www.oboranawynos.pl w zakładce "Menu na dziś" oraz "Menu na jutro".

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.oboranawynos.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
e. Obora na Wynos catering nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne korzystania z usługi cateringowej.
Art. 5. Płatność
a. Klient będzie miał możliwość płatności gotówką za złożone zamówienie przy odbiorze.
b. Kurier Obora na Wynos będzie wyposażony w terminal płatniczy.
c. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę cateringową na jeden dzień roboczy przed jego realizacją przelewem.
Art. 6. Dostawa
a. Dostawa zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym od 18:00 – 22:00.
b. Klient uprawniony jest do wyboru preferowanej godziny dostawy w przedziale od 18:00 do 22:00.
c. W przypadku nagłej zmiany adresu, bądź godziny dostawy prosimy o kontakt.
Art. 7. Reklamacja
a. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji klient może zgłosić reklamację.
b. Reklamację można składać e-mailowo na adres catering@oboranawynos.pl najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego.
c. Reklamowane zamówienia należy przekazać kurierowi Obora na Wynos catering następnego dnia roboczego.
d. W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma zestaw zgodny z przedmiotem zamówienia następnego dnia roboczego lub zwrot pieniędzy za jeden zestaw.
Art. 8. Dane osobowe
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych jest Obora na Wynos. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi i celach marketingowych. Klient ma wgląd do swoich danych osobowych oraz teleadresowych jak również możliwość ich poprawiania.