Regulamin

Regulamin świadczenia usług cateringowych przez „Obora na Wynos”.

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Wojciecha Mękarskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Obora na Wynos” przy ul. Plażowej 2, 76-156 Dąbki, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 669-110-19-12, REGON 330400646, zwanym dalej „Obora na Wynos”.

§2. Definicje

Usługa cateringowa obejmuje kompleksowe przygotowanie i dostarczenie na wskazany adres przez klienta zestawu składającego się z 5 posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji
Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy
Pakiety dietetyczne dostarczane przez Obora na Wynos obejmują:
Dieta Zbilansowana: 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal,– skład makroskładników, w każdej diecie układany jest przez Dietetyków według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji dorosłych osób i wynoszą odpowiednio: białko-około 15%, tłuszcz-około – 30% , węglowodany – około – 55%.
Jadłospisy są przygotowywane przez dyplomowanych Dietetyków, w diecie stosowane są produkty sezonowe jak też produkty ze wszystkich zalecanych grup produktów spożywczych. Każdy Klient, może wykluczyć jeden lub więcej produktów według własnych preferencji, jednakże każda zmiana wiąże się z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie

§3 Zamówienie

Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
Zamówienie diety następuje drogą telefoniczną, mailową lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.oboranawynos.pl Po wypełnieniu formularza zamówienia, Dostawca może skontaktować się z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
Pierwsza dostawa posiłków następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu.
Obora na Wynos przyjmuje zamówienia telefoniczne od niedzieli do piątku w godzinach od 9 do 17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 735 245 555
W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje oraz ewentualne przeciwwskazania.
W przypadku osób chorych lub/i osób, u których występują problemy zdrowotne zaleca się przed przystąpieniem do stosowania diety – konsultację z lekarzem, lub naszym dietetykiem.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów stosowanej diety.

§4 Płatność

Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO Bank Polski SA o numerze: 11 1020 4681 0000 1202 0004 6110 z dopiskiem DIETA.

przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.

gotówką u kuriera, po wcześniejszym potwierdzeniu u sprzedającego.
Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.

§4 Dostawa

Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli do czwartku miedzy godzinami 19- 21;30.
Szczegóły dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością uniemożliwiającą dostarczenie zamówienia Klientowi, jego przedmiot uznaje się za skutecznie dostarczony.
Wszelkie zmiany w zamówieniu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną.

§5 Zmiany i anulowanie zamówienia

Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów dostaw, adresu dostawy, rodzaju diety i kaloryczności diety. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
O zamiarze zmiany lub anulowania zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę telefonicznie pod nr tel. 735 245 555 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem catering@oboranawynos.pl

§6 Reklamacje

W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji z niniejszym regulaminem lub złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem catering@oboranawynos.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 735 245 555.

§7 Polityka Prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych firmy Obora na Wynos Zdrowy Catering. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt z biurem. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.